Ważne zalecenia

Ważne informacje dotyczące montażu:

  1. Pustaki muszą być chronione przed deszczem przez 7 dni od daty pakowania. 
    Zakupiony towar zabezpieczony jest folią, data pakowania podana jest na etykiecie.
  2. Pustaki kleimy na klej poliuretanowy a następnie zasypujemy je systematycznie zaprawą betonową warstwa po warstwie.
  3. Zalecana receptura na zaprawę: cement 42,5 – 25kg | piasek 0,2 – 60kg | żwir 2-8 – 70kg | plastyfikator 0,2l | woda 12-16l.
  4. Konsystencja betonu powinna być plastyczno-gęsta. Zbyt mokra zaprawa powoduje wyciek mleczka cementowego co w konsekwencji powoduje zabrudzenie pustaków.
  5. Zaprawa powinna być starannie zagęszczona. Słaba jakość betonu oraz złe zagęszczenie powoduje dużą nasiąkliwość i duże naprężenia betonu w okresie zimowym, co w ostateczności grozi pękaniem pustaków.
  6. Po zesypaniu ostatniej warstwy słupków oraz podmurówki należy zabezpieczyć beton przed opadami deszczu. Po 7 dniach możemy przystąpić do montażu daszków.
  7. Szczeliny pomiędzy daszkami uszczelniamy silikonem a od spodu daszki kleimy punktowo pozostawiając szczeliny dylatacyjne – 1-2mm. Zbyt wczesne położenie daszków, może powodować pojawienie się wykwitów.
  8. Po zakończeniu prac po okresie 2 miesięcy możemy przystąpić do impregnacji pustaków.